Skip to main content

Net Control - Schooling better

הופכים בקלות כל כיתת מחשבים לכיתת חכמה

לחינוך Corel  אופיס 365 לחינוך  אדובי למוסדות חינוך  עמוד יצירת קשר  אודותינו  הזמנת רישיונות זמניים  מוצרים משלימים ותוכנות   צילומי מסך והסברים  תוכנת שליטה לכיתה - ראשי   


 

 

תוכנת שליטה לכיתת מחשבים-כיתת הדרכה

עמוד הזמנת רישיונות זמניים

 

 

 

מנהלים אירועי הדרכה זמניים, סדנאות קצרות, קייטנות, הכשרות עובדים או מנהלים בטווח תאריכים מוגבל?  

תוכלו להזמין רישיון זמני מוגבל בימים לתקופה הרלוונטית ולחסוך הוצאות מיותרות תוך מיקסום היעילות והצלחת הפעילות. זאת במקום לרכוש רישיון קבוע עבור מחשבים שאינם שלכם.

 

על מנת להזמין רישיון יש למלא את הטופס במלואו ואנו ניצור קשר לצורך השמלת החיוב ולהנפיק עבורכם את הרישיון בהתראה קצרה ביותר או אף באופן מיידי (אם כי מומלץ להזמין מראש) תוך התאמה למס' המשתתפים בפועל.

 

ניתן להוריד (ולהתקין) את התוכנה באמצעות לחיצה כאן.   התוכנה לא תתפקד עד להזנת הרישיון.    הקישו כאן על מנת להוריד קובץ התקנה msi. הקובץ בנפח 2.5MB ומותקן ב"קליק אחד" על מחשבי המשתמשים ואינו כולל רכיבי מנהל (אינו מצריך הגדרות או הבנה ונועד להפצה ברשת).  

 

בעת ההתקנה, יש להקפיד לבחור בגירסה הרצויה (מנחה או תלמיד) זאת כדי למנוע התנגשויות תוכנה בין יותר ממנחה אחד.

 

לאחר ההתקנה ורכישת הרשיון הזמני אותו תזינו על פי ההנחיות, תוכלו להשתמש בתוכנה בגירסה מלאה עד לסיום תקופ הרישיון.

 

בטופס הנ"ל עליכם לציין: שם המזמין, שם המוסד, טלפון נייד (לפחות), תוקףהרישיון (תאריך התחלה ותאריך סיום), מספר עמדות מנחה, מס' עמדות תלמיד, אימייל למשלוח הרישיון וחשבונית סרוקהוהערות.       

 

*   החיוב מתבצע טלפונית וללא כל טירחה מיותרת.

 

 

 

 עמדת מורה 

עמדת תלמיד

תקופת הרישיון  

90 ₪ + מע"מ

15 ₪ + מע"מ

        3 ימים

120 ₪ + מע"מ

20 ₪ + מע"מ

        7 ימים

160 ₪ + מע"מ

30 ₪ + מע"מ

       14 ימים

200 ₪ + מע"מ

35 ₪ + מע"מ

       21 ימים

250 ₪ + מע"מ

45 ₪ + מע"מ

       30 ימים

 

 

 

 

לקבלת הסכום המדויק, יש להכפיל את מס' העמדות (תלמידים ומנחים) בעלות הנקובה על פי תקופת הרישיון הרלוונטית. 

 

 

 

 

מורים, מדריכים, ומרצים, הפכו בקלות את הטלפון הנייד שלכם לשלט

למצגות וקבצי מדיה מכל מקום ברשת ובעלות מינימלית - הקישו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צח סחר לא תהא אחראית בכל צורה שהיא באופן ישיר או עקיף, להצלחת הפעילות / הסדנא / הקייטנה או פעילות כלשהי (להלן "הפעילות") ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף לנתונים, לציוד ו/או לאדם כלשהו, לפרטיותו של המזמין או של מי מהמשתתפים בפעילות אף אם נעשה "שימוש סביר" בתוכנה ובוודאי כאשר התקנת התוכנה בוצעה ע"י המזמין או מי מטעמו ולא על ידי נציג מטעם "צח סחר" או אדם אחר אשר הוסמך לכך וקיבל אישור בכתב. על המזמין לקרוא את האמור בקובץ הסכם המשתמש המצוי בתקיית קבצי התוכנה ולקבל את האמור בו. קרא ה"מזמין" ולא הסכים, ייפנה המזמין לצח סחר בתוך יום עסקים אחד מההתקנה (24 שעות) ובכתב ל"צח סחר" - יסיר את התוכנה ממחשבי המשתמשים, לא יעשה כל שימוש בתוכנה בכל מצב  ויזוכה במלוא הסכום ששילם.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 הוראות - אנגלית

 

  

 

 ניהול קייטנה | ניהול כנס | ניהול כנסים | הרצאות | ניהול סדנאות | כנס | סדנה | סדנא | הכשרה | הכשרות | הדרכות | הדרכה | סדרת גיבוש | סדרת חינוך  

השתלמות | השתלמות מורים | גמול השתלמות | קורס | קורסים | ניהול קורס | השתלמויות | מחשבים | כיתת מחשבים | הדרכות מחשבים | הרצאות | הרצאה